Welkom in mijn praktijk voor verliesbegeleiding

Ik begeleid ouders en andere gezins- of familieleden bij het leren omgaan met een ingrijpende gebeurtenis of verlies in hun leven. Ik weet uit ervaring dat je leven ingrijpend kan veranderen. Veranderen in iets dat je je niet had kunnen voorstellen. En dat aanpassen aan de nieuwe situatie, en soms elke keer opnieuw aanpassen, moeilijk kan zijn. Ik help bij het proces van aanpassen. In individuele begeleiding of in een groep. Ik kan het verlies niet wegnemen, maar ik kan wel helpen bij het leren omgaan met het verlies. Bij het proces waarmee je het verlies in je leven verweeft zodat je weer door kunt.

Ik begeleid organisaties waar onze zorgintensieve kinderen leren of leven. Ik organiseer op maat workshops, studiemiddagen of andere bijeenkomsten voor medewerkers over de samenwerking met ouders. Daarnaast begeleid ik regelmatig ouderavonden. Juist door mijn achtergrond en werkervaring kan ik op verschillende niveaus meedenken met organisaties over het thema samenwerking met ouders.

%d bloggers liken dit: