Welkom in mijn praktijk voor verliesbegeleiding

Ik werk met ouders wiens leven ingrijpend veranderd is na de komst van een kind met beperkingen of kwetsbaarheden. Ik weet uit ervaring dat je leven ingrijpend verandert als je een kind krijgt met extra kwetsbaarheden of een kind verliest. Veranderen in iets dat je je niet had kunnen voorstellen. En dat aanpassen aan de nieuwe situatie, en soms elke keer opnieuw aanpassen, moeilijk kan zijn. Ik help bij het proces van aanpassen. In individuele begeleiding of in een groep. Ik kan het verlies niet wegnemen, maar ik kan wel helpen bij het leren leven met verlies en kwetsbaarheid. Bij het proces waarmee je het verlies en de kwetsbaarheid in je leven verweeft zodat je weer door kunt.

Op dit moment werk ik bij een grote jeugdorganisatie waar ik een programma leid om ouders beter te ondersteunen in het leven met een kwetsbaar kind. Daarnaast werk ik als geestelijk verzorger in een ouderenzorgorganisatie. Ik begeleid daarom nog maar heel sporadisch ouders van kwetsbare kinderen. Maar laat dat geen belemmering zijn contact te zoeken als je hulp nodig hebt: misschien heb ik op dat moment toch ruimte en anders help ik je in je zoektocht naar goede begeleiding. En in elk geval ben ik altijd bereid eenmalig elkaar aan de telefoon te spreken.

Ik begeleidde voorheen ook organisaties waar onze zorgintensieve kinderen leren of leven. Ik organiseerde op maat workshops, studiemiddagen of andere bijeenkomsten voor medewerkers over de samenwerking met ouders. Daarnaast begeleidde ik ouderavonden. Juist door mijn achtergrond en werkervaring kan ik op verschillende niveaus meedenken met organisaties over het thema samenwerking met ouders.

%d bloggers liken dit: