Training voor zorgprofessionals

Samenwerking met ouders van zorgintensieve kinderen is onlosmakelijk onderdeel van het werk van de zorgprofessional. Voor een goede samenwerking is onderling begrip en respect, gedeelde interesses en belangen, en een goede communicatie nodig.

Inzicht in de processen die ouders doorlopen en de gevoelens die daarbij horen, in vaktermen “Levend verlies” genoemd, kan helpen in de samenwerking. Wederzijds begrip voorkomt onnodige fricties. Kennis van elkaars positie geeft ook meer zicht op de gedeelde belangen en geeft ruimte voor een open communicatie.

Een training voor zorgprofessionals over levend verlies bij ouders van zorgintensieve kinderen maak ik op maat. In de trainingen creëer ik een open en veilige sfeer waarin ruimte is voor persoonlijke inbreng van de zorgprofessionals. De training(en) zijn altijd een combinatie van theoretische kennis, praktische oefeningen en praktijkcases. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een de zorgprofessional het meest leert als kennis ook ervaren wordt en de training nauw aansluit op bij het dagelijks werk.

De training kan eenmalig zijn. We kunnen ook een project maken, waarbij we starten met een algemene bijeenkomst en daarna één of meer specialistische onderwerpen in aparte bijeenkomst(en) aan bod laten komen. Onderdeel van het project kunnen ook ouderbijeenkomst(en) zijn.

%d bloggers liken dit: