Ouderavond

In een ouderavond breng ik ouders met elkaar in een open en eerlijk gesprek over een onderwerp. Het onderwerp heeft te maken met de vraag wat het voor ouders betekent om een zorgintensief kind te hebben c.q. te krijgen. Als de ouderavond door de zorgorganisatie wordt georganiseerd, kunnen medewerkers ook aanwezig zijn.

Ik creëer een veilige sfeer waardoor iedereen de ruimte voelt eerlijk te delen wat hen bezighoudt. Alles mag en kan gezegd worden, hoe donker sommige gedachten ook zijn. En de afspraak is altijd dat het gesprek vertrouwelijk is.

Een ouderavond duurt 1,5 tot 2 uur (afhankelijk van het aantal deelnemers). Ik maak voor de zorgorganisatie ook de uitnodigingsbrief en een informatiesheet voor de ouders.

%d bloggers liken dit: